Podcasts in de media

WAT ALS WE DE EU-BUITENGRENZEN OPENGOOIEN VOOR ARBEIDSMIGRANTEN?

Annette van Soest praat met economen, bedrijfskundigen en andere experts over de voor- en nadelen van, en de vooroordelen over arbeidsmigratie.