Feiten en cijfers

Aantal en samenstelling

  • 59% van de arbeidsmigranten is tussen de 25 en 45 jaar.

Integratie

  • 64% van de arbeidsmigranten voelt zich thuis in Nederland.
  • 25% van de arbeidsmigranten is lid van een sportvereniging in Nederland.

 Arbeidsmarkt en economie

  • Veel arbeidsmigranten werken in Nederland onder hun opleidingsniveau

Huisvesting

  • Van de Oost-Europese arbeidsmigranten die productiewerk doen, is slechts 14% blij met de huidige woonsituatie.