Feiten en cijfers

  • In Nederland is 52% van de arbeidsmigranten vrouw.
  • 41% van de arbeidsmigranten is tussen de 25 en 45 jaar.
  • 64% van de arbeidsmigranten voelt zich thuis in Nederland.
  • Van de Oost-Europese arbeidsmigranten die productiewerk doen, is slechts 14% blij met de huidige woonsituatie.  
  •  25% van de arbeidsmigranten is lid van een sportvereniging in Nederland.
  • Arbeidsmigratie zorgt voor een verjonging van onze beroepsbevolking.
  • Veel arbeidsmigranten werken in Nederland onder hun opleidingsniveau.

Bron: Het arbeidsmigrantenpanel uitgevoerd door Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.

Onderzoeken

Lees hier de de samenvatting van het 1e arbeidsmigrantenpanel van het kenniscentrum
In deze samenvatting zijn de resultaten van het eerste onderzoek naar de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Nederland beschreven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan Cremers, voorzitter van de wetenschappelijke raad van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten, met bijdragen van I&O Research en Harry van den Tillaart.

Lees hier de resultaten van het SEO-onderzoek; de economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland.
Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa hebben een substantiële waarde voor de Nederlandse economie in het algemeen en die van enkele regio’s in het bijzonder. Ze zorgen primair voor additionele werkgelegenheid, productie en inkomen in de regio waar ze worden ingezet. Zonder deze arbeidsmigranten verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ABU.