Aan het woord:

de gemeente

Hans Winters – wethouder Zevenaar

Mijn advies aan andere gemeenten is: onderken en adresseer het probleem. Arbeidsmigranten zorgen niet voor verdringing op de arbeidsmarkt, maar zijn echt nodig voor onze economie. En wil je geen wantoestanden? Zoek dan creatief naar mogelijkheden om kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken.

Lees hier het hele artikel over Zevenaar op abu.nl

Oscar Dusschooten – wethouder Tilburg

Dat de huisvesting van internationale medewerkers op een goede manier mogelijk is, laat de gemeente Tilburg zien. Vier jaar geleden legde de gemeente in een bestuursakkoord vast dat er kwalitatief goede woonruimte moest komen voor 3.500 tot 5.000 internationale medewerkers. Die ambitie is nu voor de helft gerealiseerd. Hoe is de gemeente dat gelukt?

Lees hier het hele artikel over Tilburg op abu.nl

Bekijk hier een video van Oscar Dusschoten