Als het werk erop zit...

doen we allemaal hetzelfde; voetballen, boksen of bellen met onze vrienden.

Arbeidsmigratie Werkt

 

Arbeidsmigranten zijn mensen zoals jij en ik: mensen met een eigen verhaal, met dromen en ambities. Om die waar te maken, komen ze hier werken. Sommige Nederlanders maken zich best zorgen over de komst van arbeidsmigranten naar hun dorp of stad. Jij misschien ook wel.

 

Je vraagt je af of er nog wel werk voor jou is, of een betaalbare woning. Misschien denk je dat we arbeidsmigranten helemaal niet nodig hebben. Maar zij hebben goede redenen om hier naartoe te komen en wij hebben alle reden hen te verwelkomen.

 

Dankzij hun hulp kunnen grote en minder grote bedrijven in de regio blijven. Bedrijven houden hun productie op peil en dat zorgt voor extra werkgelegenheid, voor iedereen. In de zorg en logistiek hebben we nu flinke tekorten aan personeel, maar meer mensen betekent meer zorg voor onze ouderen en pakketjes vaker op tijd thuisbezorgd.

 

We hebben arbeidsmigranten hard nodig, dus laten we hen ook zo goed mogelijk ontvangen. Hen helpen aan goede, tijdelijke woonruimte. Dat is menselijk én wenselijk, want goed wonen is immers de basis om mee te draaien in de samenleving. Een fijne woonplek vergroot geluk en beperkt overlast. Wanneer we er allemaal van profiteren, werkt arbeidsmigratie voor iedereen.

 

Arbeidsmigratie werkt.

Onze partners